Szolgáltatások

Szakmai konzultációk és együttműködés az egészségügyi ellátást végző orvosokkal és nővérekkel

A valódi, hatékony segítséget nyújtó programok az érintettek szakmai bevonásával jöhet csak létre. Szakmai workshopok, a szakmai teamek bevonásával végzett konzultációk, a betegközpontú kommunikációs módszerek alkalmazását segítő képzések során alakítjuk ki a betegek számára legmegfelelőbb programokat, ahol az orvosok és nővérek bevonásával alkotjuk meg a szükséges információs tartalmakat, folyamatokat és határozzuk meg a közreműködők körét.

Megértjük az egészségügyi ellátórendszer nehézségeit, felismerjük a humán erőforrásbeli korlátokat, megoldásokkal segítjük a felmerült tájékoztatási és szervezési hiányosságokat.


Figyelünk az orvosok mellet dolgozó ápolók/nővérek szerepének jelentőségére, szakemberek közreműködésével segítjük a betegek gondozását az orvos-beteg találkozókon kívül.


Tekintetbe vesszük az ellátóhelyek és terápiás területek sajátosságait, így az igényeikre szabott megoldásokkal nyújtunk valódi segítséget.

Módszereink

 • Személyes szakértői konzultáció az orvosokkal, nővérekkel, a szakmai teammel
 • Csoportos workshopok
 • Munkacsoportok kialakítása a betegközpontú ellátás módszereinek kidolgozására
 • Csoportos képzések szervezése a betegközpontú kommunikációs eszközök használata érdekében
 • Online workshopok és konzultációk

Igényfelmérés

Programjaink kialakításához felmérjük az egészségügyi ellátó szakemberek és a betegek igényeit. Tájékozódunk az egyéni sajátosságokról, feltérképezzünk az információ befogadásának útjait, a tájékoztatás lehetséges módjait, a működőképes kommunikációs módszereket.


Programjainkat folyamatosan monitorozzuk. Visszajelzéseket kérünk a szakemberektől és a betegektől, meghatározzuk a beavatkozási pontokat, rendszerezzük az információkat, a visszajelzések alapján fejlesztjük a szolgáltatást.

Módszereink

 • Konzultációk és workshopok online és offline módon a szakemberekkel
 • Betegszegmentáció együttműködési hajlandóság, attitűd, motiváció, betegség- és terápiás életciklus valamint betegség-értés alapján
 • Felmérések a betegek körében
 • Együttműködés betegszervezetekkel

Egyedi egészségügyi tájékoztatási és szervezési módszerek és formák kialakítása

 • Betegséghez, terápiához, szegmentációs módszerekkel kialakított beteg csoportok igényeihez, illetve az ellátóhelyekhez illeszkedő egészségügyi kommunikációs megoldásokat nyújtunk.
 • Tájékoztatás a megfelelő időben, a megfelelő kommunikációs forrásokon keresztül, szakértők bevonásával, magas minőségben, a szükséges tartalommal.
 • Egyedi online és offline megoldások.
 • Szakértők által készített és lektorált tartalmak.
 • Közérthető üzenetrendszer és kommunikációs tartalmak.
 • Az igényekhez igazított telefonos tanácsadás szakemberek bevonásával.
 • Ellátás szervezési módszerek a megfelelő időben és helyen.
 • Gyógyszerbiztonsági információk, jelentések monitorozása és követése.

Betegközpontú ellátást segítő programok

Tájékoztatás kiemelkedő figyelemmel a kezelés eredményességét nagy mértékben meghatározó beteg-együttműködést befolyásoló tényezőkre

A páciens belső tényezői:

 • Betegségtudat kialakulása
 • Egészség-értés
 • Tünetek felismerése és megértése
 • A beteg viszonyulása a betegséghez és a kezeléshez
 • A páciens motivációs tényezői és ambíciói
 • Pozitív életszemlélet
 • Stresszkezelési képesség és módszerek
 • Betegség kimenetelére vonatkozó várakozások

Terápiás tényezők:

 • Adagolás módjának megértése, megfelelő alkalmazás elsajátítása, megfelelő gyakoriság
 • Nemkívánatos események, mellékhatások felismerése és kezelése
 • Terápiahossz megértése és elfogadása
 • A terápia eredményességét mutató tényezők megértése és követése
 • Terápiaváltás szükségessége
 • Biológiai terápia, biohasonló terápia, generikus terápia sajátosságainak értése, kétségek és ellenérzések kezelése

Ellátási tényezők:

 • Megfelelő kommunikáció az ellátás során
 • A szükséges vizsgálatok megértetése, azok gyakorisága és szervezettsége
 • A szükséges információk rendelkezésre állása
 • Tájékoztatás az ellátás egyes lépcsői kapcsán
 • A kommunikáció személyessége az ellátás és gondozás során
 • Időfaktor
 • Az egyes ellátási lépcsők szervezettsége
 • Megfelelő betegút az ellátórendszerben

Társas kapcsolati tényezők:

 • Társadalmi elfogadottság
 • Tájékozott és elfogadó környezet
 • Hozzátartozók bevonása
 • Betegtárs kapcsolatok, közösséghez tartozás érzése